Chọn Loại Hình Công Ty Phù Hợp: Sự Hỗ Trợ Của Dịch Vụ

Điều kiện thành lập công ty là những điều kiện bắt buộc mà doanh nghiệp phải đáp ứng khi thành lập công ty. Điều kiện thành lập công ty được quy định tại Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều kiện về chủ thể thành lập công ty

 • Công dân Việt Nam: Có quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp, quản lý và sử dụng vốn góp trong doanh nghiệp.
 • Tổ chức kinh tế: Có quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp, quản lý và sử dụng vốn góp trong doanh nghiệp.
 • Cơ quan, tổ chức nước ngoài: Có quyền thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật này và các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Điều kiện về vốn điều lệ

 • Vốn điều lệ của công ty là tổng giá trị tài sản do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty.
 • Vốn điều lệ của công ty phải được thanh toán đủ và đúng hạn theo quy định của pháp luật.

Điều kiện về ngành, nghề kinh doanh

 • Công ty chỉ được kinh doanh những ngành, nghề mà pháp luật không cấm.
 • Công ty phải có ngành, nghề kinh doanh phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều kiện về tên công ty

 • Tên công ty phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt và các chữ số.
 • Tên công ty phải có đủ hai thành tố là loại hình doanh nghiệp và tên riêng.
 • Tên riêng của công ty phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, không sử dụng các từ ngữ, ký hiệu trái với quy định của pháp luật.
 • Tên công ty không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký thành lập trước đó.

Điều kiện về trụ sở chính

 • Trụ sở chính của công ty phải được đặt trên lãnh thổ Việt Nam.
 • Trụ sở chính của công ty phải là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp và phải được xác định trên cơ sở địa chỉ số nhà, đường phố, phường, xã, quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Trụ sở chính của công ty phải là địa điểm thực tế mà công ty đặt máy móc, thiết bị, dụng cụ, tài sản khác và tiến hành hoạt động kinh doanh.

Điều kiện về người đại diện theo pháp luật

 • Người đại diện theo pháp luật của công ty là cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và được ủy quyền bằng văn bản của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty.
 • Người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Ngoài các điều kiện trên, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật về ngành, nghề kinh doanh, điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường,…

Thủ tục Dịch vụ thành lập công ty

Thủ tục thành lập công ty là trình tự, thủ tục mà doanh nghiệp phải thực hiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thủ tục thành lập công ty được quy định tại Điều 20 Luật Doanh nghiệp 2020.

Thủ tục thành lập công ty bao gồm các bước sau:

 1. Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty

Hồ sơ thành lập công ty bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Giấy ủy quyền (nếu hồ sơ do người được ủy quyền nộp)
 • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu có)
 1. Nộp hồ sơ thành lập công ty

Hồ sơ thành lập công ty được nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính.